Usługi dodatkowe prowadzone w ramach sieci ISDN

Z FAQ PC Format
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Prawie każdy operator telefonii stacjonarnej obecnie udostępnia odpłatne włączenie dodatkowych usług. Poniżej zamieszczam uch spis wraz, z krótkim opisem ich działania.

1. AOC (ang. Advice of Charge) - informacja o koszcie połączenia.

2. CFB (ang. Call Forwarding Busy) - przekierowywanie połączeń, gdy linia jest zajęta.

3. CFU (ang. Call Forwarding Unconditional) - przekierowywanie połączeń bezwarunkowe.

4. CFNR (ang. Call Forwarding No Reply) - przekierowywanie połączeń przy braku odpowiedzi.

5. CH (ang. Call Hanging) - zawieszanie połączenia.

6. CLIP (ang. Calling Line Identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta wywołującego (dzwoniącego do nas).

7. CLIR (ang. Calling Line Identification Reject) - blokada prezentacji numeru abonenta dzwoniącego (numer zastrzeżony).

8. CLIRO (ang. Calling Line Identification Reject Override) - omijanie blokady CLIR.

9. COLP (ang. Connected Line identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta wywołanego.

10. COLR ( ang. Connected Line Identification Restriction) - blodaka usługi COLP.

11. COLRO (ang. Connected Line Identification Restriction Override) - omijanie blokady COLR.

12. CW (ang. Call Waiting) - połączenie oczekujące.

13. DPI (ang. Direct Dialling In) - usługa bezpośredniego wyboru numeru wewnętrznego z pominięciem połączenia z centralką abonenta.

14. OCB (ang. Outgoing Call Barring) - blokada połączeń wychodzących, w tym również możliwość blokady wybranych połączeń np. międzynarodowych lub połączeń Premium.

15. MSN (ang. Multiple Subscriber Number) - umożliwia przypisanie kilku numerów do jednej linii. Jeśli do sieci podłączonych jest kilka urządzeń to każdemu z nich można przypisać oddzielny numer dostępny bezpośrednio z sieci publicznej.

16. SUB (ang. Subaddressing) - obsługa sieci wewnętrznej (kilka urządzeń odbiorcy o własnych numerach wewnętrznych jest widocznych z zewnątrz jako 1 urządzenie).

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia